Descontos de 35% nas consultas e todos os exames/procedimentos realizados